Vợ chồng khắc khẩu

“Có gia đình nào mà vợ chồng cãi nhau đến 365 ngày một năm (chưa kể năm nhuần) không? Vợ chồng em gây nhau đền nỗi bây giờ phải tạm thời chia tay một thời gian để cả hai bình tĩnh lại. Cả hai vợ chồng đều nóng tính, chắc có lẽ giống nhau quá nên cãi hoài. Em nghe nói ’90% hạnh phúc của một gia đình nằm trong tay người phụ nữ’ nên chị nào có kinh nghiệm nhịn chồng hay thì mách nước em với nhé!

Vợ chồng khắc khẩu 1

 

Hãy cùng chia sẻ  bởi nhũng phản hồi bên dưới nhé.

Leave a Reply