Nhắc chị em lịch tiêm phòng và khám thai khoa học

Lịch tiêm phòng, khám thai cho thai phụ :

Nhắc chị em lịch tiêm phòng và khám thai khoa học 1

Lần 1: Tuần thứ 5

– Siêu âm 2D (kiểm tra túi phôi trong buồng tử cung)
– Khám thai, kiểm tra nội tiết
– Uống thuốc vi chất dinh dưỡng
– Uống (tiêm) thuốc nội tiết (nếu cần)


Lần 2: Tuần thứ 8

– Siêu âm 2D (kiểm tra tim thai)
– Khám thai, kiểm tra nội tiết
– Uống thuốc vi chất dinh dưỡng
– Uống (tiêm) thuốc nội tiết (nếu cần)
Nhắc chị em lịch tiêm phòng và khám thai khoa học 2


Lần 3: Tuần thứ 12

– Siêu âm 4D (kiểm tra hình thái thai nhi)
– Khám thai, kiểm tra nội tiết
– Uống thuốc vi chất dinh dưỡng
– Uống (tiêm) thuốc nội tiết (nếu cần)


Lần 4: Tuần thứ 16

– Siêu âm 2D
– Khám thai, kiểm tra nội tiết
– Xét nghiệm máu (Tripple test)
– Uống thuốc vi chất dinh dưỡng
– Uống canxi, sắt và magie B6
– Uống (tiêm) nội tiết (nếu cần)

Lần 5: Tuần thứ 20
Nhắc chị em lịch tiêm phòng và khám thai khoa học 3
– Siêu âm 2D
– Khám thai, kiểm tra nội tiết
– Uống thuốc vi chất dinh dưỡng
– Uống thuốc canxi, sắt, magie B6
– Kiểm tra thai máy (3 lần / ngày)


Lần 6: Tuần thứ 22

– Siêu âm 4D (kiểm tra hình thái thai nhi)
– Kiểm tra thai máy (3 lần / ngày)


Lần 7: Tuần thứ 26

– Siêu âm 2D
– Khám thai, kiểm tra nội tiết
– Uống thuốc vi chất dinh dưỡng
– Uống thuốc canxi, sắt, magie B6
– Kiểm tra thai máy (3 lần/ ngày)

Lần 8: Tuần thứ 30
Nhắc chị em lịch tiêm phòng và khám thai khoa học 4
– Xét nghiệm máu, thử tiểu
– Làm thủ tục đăng ký đẻ
– Tiêm phòng uốn ván (AT1)
– Khám thai, siêu âm 2D
– Uống vi chất dinh dưỡng
– Uống canxi, sắt
– Bắt đầu ăn nhạt cho đến khi sinh


Lần 9: Tuần thứ 32

– Siêu âm 4D (kiểm tra hình thái thai nhi)
– Khám thai
– Thử tiểu
– Uống thuốc vi chất dinh dưỡng, canxi, sắt

Lần 10: Tuần thứ 34
Nhắc chị em lịch tiêm phòng và khám thai khoa học 5
– Khám thai, thử tiểu, siêu âm
– Tiêm phòng uốn ván (AT2)
– Uống thuốc vi chất dinh dưỡng, canxi, sắt


Lần 11: Tuần thứ 36

– Khám thai, thử tiểu, siêu âm
– Uống thuốc vi chất dinh dưỡng, canxi, sắt


Lần 12: Tuần thứ 38

– Khám thai, thử tiểu, siêu âm
– Uống thuốc vi chất dinh dưỡng, canxi, sắt


Lần 13: Tuần thứ 39

– Khám thai, thử tiểu, siêu âm
– Uống thuốc vi chất dinh dưỡng, canxi, sắt


Lần 14: Tuần thứ 40

– Khám thai, thử tiểu, siêu âm
– Uống thuốc vi chất dinh dưỡng, canxi, sắt
Theo Bau.vn

Leave a Reply