Bệnh trầm cảm khi mang thai

ba bau tram cam

Bạn lên chức mẹ, với nhiều người đây là khoảng thời gian đẹp nhất nhưng với nhiều người thời kỳ này khiến họ thực sự mệt mỏi, họ bị trầm cảm trong thai kỳ. Bạn sắp được làm mẹ, hiện tại bạn đang mang bầu. Sau khi chia sẻ tin tốt lành đó cho mọi người, bạn được nhận vô số những lời chúc mừng. Có, bạn đang có vui mừng song bạn không hoàn toàn ngây ngất, hạnh phúc. Thậm chí bạn còn có cảm giác trống trải, cô đơn, tội … [Read more...]