EVN lấy ý kiến về 3 phương án tính giá điện mới

EVN

Phương án đầu tiên là giữ nguyên biểu giá điện hiện hành; Phương án thứ hai là đồng giá 1.747 đồng/kWh; Phương án thứ ba, theo EVN sẽ còn 3 - 4 bậc thang thay vì là 6 bậc. Do có nhiều nấc thang nên việc ghi chỉ số công tơ dễ gây sai sót khi tính toán số lượng tiền điện thanh toán... dẫn đến sự chưa đồng thuận từ khách hàng sử dụng điện. Bộ Công thương yêu cầu EVN cải tiến phương thức tính biểu giá điện, tổng hợp ý kiến … [Read more...]