10 điều khó chịu trong những tuần cuối thai kỳ

tải xuống (1)

Thời gian đếm ngược đến “ngày lâm bồn” của bạn có lẽ chính là thách thức lớn nhất trong suốt thai kỳ. Vì vậy, bạn nên biết những khó khăn trong vài tuần cuối để chuẩn bị tâm lý chào đón thiên thần của đời mình! Mất Ngủ: Nếu bạn có thể tìm thấy một vị trí thoải mái để ngủ với bụng bầu đã to, xin vui lòng chia sẻ điều đó với những bà bầu khác! Vì với nhiều bà bầu, họ gần như không thể ngủ, hoặc thấy rất khó chìm vào … [Read more...]