Ứng xử sai lầm của cha mẹ khi con gái biết yêu

149

Chị Hoa (Đồng Nai) có một cô con gái tên là Trang(14 tuổi), một hôm khi nghe mấy đứa trẻ trong xóm kể bé Trang đang thích một bạn trai học cùng lớp, chị vội gọi con về nhà và la mắng xối xả rồi cấm tiệt không cho con gặp người bạn kia nữa.   “Đồ con gái mất nết, mới vài tuổi ranh mà bày đặt yêu với đương. Hồi bằng tuổi mày, mẹ còn không dám ngồi gần tụi con trai cơ đấy…”, bị mẹ mắng, bé Trang ôm mặt khóc … [Read more...]